Go to Top

Det er smart å søke råd!

Advokat Ola S. Ustad

Arbeidergt. 34, 3050 Mjøndalen

Tlf.: 41 47 61 50 / 97 77 04 33
Fax: 32 87 43 68
E-post: klikk her
Org nr Ola S. Ustad 987 107 308

Medlem Den Norske Advokatforening

Advokatforeningen_JPG

Tillatelsen til å drive advokatvirksomheten er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Vi har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvar. Vi har kun norsk virksomhet. Norvegian Brooker AS, e-mail: nb@norwegianbroker.no kan kontaktes om dette.

Vi er medlem av Advokatforeninges klageordning. Det vises til Advokatenhjelperdeg.no. Vi er også medlem av Eiendomsadvokatene, en avdeling av Advokatforeningen.

De fleste har rettshjelpforsikring gjennom bolig – og husforsikring som dekker utgifter til advokat. For folk med lave inntekter kan fri rettshjelp være et alternativ. Vanlig timepris er kr 1.400,-. I tillegg kommer 25 % mva. til staten. Jeg har fastpris på mange enkle oversiktlige oppdrag.

Våre spesialiteter er:

  • Eiendomssaker i alle varianternorges_lover
  • Boligsaker
  • Familie og samboerforhold
  • Arv og skifte
  • Testamente
  • Dødsbo og arveoppgjør
  • Kontrakter