Go to Top

Det er smart å søke råd!

Advokat Ola S. Ustad

Arbeidergt. 34, 3050 Mjøndalen

Tlf.: 41 47 61 50

E-post: klikk her

Medlem Den Norske Advokatforening

Advokatforeningen_JPG

Tillatelsen til å drive advokatvirksomheten er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet/dispensasjon til å drive i advokatvirksomhet i BBMegling AS fra Finanstilsynet.

Vi har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvar. Vi har kun norsk virksomhet. Den Norske Advokatforening kan kontaktes om dette.

Vi er medlem av Advokatforeninges klageordning. Det vises til Advokatenhjelperdeg.no.

De fleste har rettshjelpforsikring gjennom bolig – og husforsikring som dekker utgifter til advokat. For folk med lave inntekter kan fri rettshjelp være et alternativ. Vanlig timepris er kr 1.850,- inkl. MVA til private. Næringsdrivende har egne priser. I tillegg har jeg fastpris på mange enkle oversiktlige oppdrag.

Våre spesialiteter er:

  • Eiendomssaker i alle varianternorges_lover
  • Boligsaker
  • Familie og samboerforhold
  • Arv og skifte
  • Testamente
  • Dødsbo og arveoppgjør
  • Kontrakter